NatherDent

Gabinet Stomatologii Estetycznej i Implantoprotetyki

lek. dent. Jarosław Nather

specjalista I stopnia stomatologii ogólnej

Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Dobrzyńskich 11, 80-119 Gdańsk
tel.: +48 58 30 00 735, +48 501 692 932

Implanty

Dlaczego leczenie implantologiczne warto przeprowadzić w praktykach stomatologicznych „NatherDent”

 • W praktykach stomatologicznych „NatherDent” zasadnicze etapy leczenia implantologicznego wykonywane są zgodnie z profilem specjalizacji, tzn., że wszystkie procedury chirurgiczne preprowadzane są przez specjalistę chirurgii stomatologicznej i szczękowej, natomiast odbudowę protetyczną na implantach wykonuje lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem w protetyce.
 • Doskonałe przygotowanie zawodowe oraz wieloletnia praktyka kliniczna lekarzy, uczestniczących w procesie terapeutycznym, gwarantują prawidłową kwalifikację i specjalistyczne przygotowanie pacjentów do leczenia oraz przeprowadzenie wszystkich procedur implantologicznych zgodnie z zasadami sztuki oraz najwyższą starannością.
 • Duże doświadczenie lekarzy pozwala oferować pacjentom jak najmniej inwazyjne i najbardziej przyjazne terapie, przy pełnym zachowaniu poprawności postępowania, co często wpływa na istotne skrócenie czasu leczenia oraz umożliwia uzyskanie bardzo dobrych efektów estetycznych i funkcjonalnych.
 • W celu wyeliminowania czynników ryzyka, mogących wystąpić zarówno na etapie leczenia chirurgicznego jak i protetycznego, w praktykach stomatologicznych „NatherDent” zwracana jest szczególna uwaga na odpowiednie rozłożenie obciążeń na implantach już na etapie kwalifikacji pacjentów do leczenia implantologicznego oraz na etapie planowania odbudowy protetycznej.
 • W praktykach stomatologicznych „NatherDent” zwracana jest również szczególna uwaga na współpracę z technikiem protetycznym, ponieważ czasami drobny błąd na etapie laboratoryjnego przygotowania pracy protetycznej może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w tkankach otaczających prawidłowo wszczepiony implant.
 • Dzięki dobrej współpracy z jednym z najlepszych laboratoriów protetycznych w Polsce, przygotowywane uzupełnienia brakujących zębów są idealnie dopasowywane pod względem technicznym, biomechanicznym oraz estetycznym.
 • Do wykonania koron i mostów na implantach, standardowo stosowana jest ceramiczna podbudowa z tlenku cerkonu, dzięki czemu wykonane odbudowy brakujących zębów wyglądają jak zęby własne pacjenta, a dziąsła wokół implantów zachowują swój naturalny wygląd w zdecydowanie większym stopniu niż w przypadku prac wykonywanych na podbudowie metalowej. W niektórych przypadkach (szczególnie w obrębie przedniego odcinka szczęki) również łączniki pomiędzy implantem a koronami wykonywane są z tlenku cerkonu.
 • Wszyscy pacjenci implantologiczni otrzymują Personalne Indeksy Implantologiczne, w których znajdują się metryczki implantów, zastosowanych biomateriałów oraz firmowych elementów protetycznych (np. łączników) użytych do wykonania odbudowy protetycznej na implantach.
 • Troska o jakość leczenia implantologicznego w praktykach stomatologicznych „NatherDent” pozwala na objęcie pełną gwarancją wszczepianych implantów oraz wykonywanych na nich prac protetycznych, a w przypadku pacjentów, którzy konsekwentnie stosują się do zaleceń lekarskich oraz regularnie zgłaszają się na wyznaczone badania kontrolne, udzielona gwarancja nie ma ograniczeń czasowych.

Dlaczego do zasadniczej działalności w praktykch „NatherDent” został wybrany system implantologiczny MIS

 • Firma MIS Implants od wielu lat jest jednym z liderów w zakresie implantologii na rynku amerykańskim, zajmuje również ugruntowaną pozycję wśród firm implantologicznych w Europie.
 • Dzięki olbrzymim nakładom na badania, dbałości o utrzymywanie wysokiej jakości produktów oraz stałemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, MIS Implants oraz wszystkie produkty tej firmy gwarantują wysoki poziom pracy, co bezpośrednio przekłada się na pełną satysfakcję i zadowolenie pacjentów z wykonanej odbudowy brakującego uzębienia, zarówno w zakresie efektu kosmetycznego jak i funkcjonowania.
 • Zastosowanie najnowszych technologii pozwoliło na przygotowanie wysokiej klasy produktu - część zewnętrzna tytanowych implantów MIS posiada optymalną wielkość gwintu oraz kształt śruby idealny dla najlepszego rozkładu sił żucia, które są bezpośrednio przenoszone na otaczającą kość po założeniu indywidualnie wykonanego uzupełnienia protetycznego, natomiast w celu zwiększenia powierzchni implantu, która bezpośrednio odpowiada za zrost z kością (czyli za proces osseointegracji), część dokostna implantu poddana została specjalnej obróbce, polegającej w pierwszym etapie na jej mechanicznym opracowaniu poprzez piaskowanie, a następnie trawieniu kwasami, których skład i rodzaj substancji czynnej pozostaje tajemnicą firmy.
 • Precyzyjna konstrukcja implantu gwarantuje nie tylko doskonały zrost, ale też wzmaga dobroczynny wpływ implantu na kość po jego obciążeniu uzupełnieniem protetycznym, gdyż pojawienie się potencjałów czynnościowych w obrębie dotychczas bezzębnej kości, chroni kość przed jej dalszym zanikiem, zainicjowanym fizjologicznie po utracie zębów.
 • Cechy implantów MIS wpływają na ochronę i kondycję struktury kostnej, podtrzymującej implant w okolicy jego szyjki oraz warunkują stabilność całego uzupełnienia protetycznego, odbudowanego zarówno na pojedynczym implancie, jak i opartego na wielu implantach.
 • Wszystkie prace protetyczne osadzane są na implantach za pomocą łączników, wyposażonych w idealnie pasujące do implantów zakończenia o sześciokątnym kształcie, które eliminują mikroprzecieki odpowiadające za wewnętrzną infekcję implantu oraz jednocześnie działają antyrotacyjnie.
 • Zastosowanie systemu MIS w leczeniu implantoprotetycznym pozwala na uzyskanie znakomitych efektów estetycznych bez względu na zakres braków w uzębieniu, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej ochrony tkanki kostnej i dziąsła.

Dlaczego warto rozważyć możliwość leczenia implantologicznego

IMPLANTY - są to zakładane chirurgicznie wszczepy śródkoste, wykorzystywane jako podstawa do protetycznej odbudowy różnego rodzaju braków zębowych, począwszy od braku pojedynczego zęba, poprzez braki grup zębów aż do bezzębia cakowitego.

Leczenie z wykorzystaniem implantów zębowych jest obecnie najbardziej przyjazną formą rehabilitacji narządu żucia niemal w każdym przypadku klinicznym, ponieważ umożliwia w sposób zbliżony do naturalnych warunków występujących w jamie ustnej pacjenta, odbudowę prawidłowych stosunków zgryzowo-zwarciowych zgodnie zasadami najnowszej wiedzy i sztuki medycznej. Wszystkie procedury implantologiczne przeprowadzane są w trakcie kilku wizyt w gabinecie stomatologicznym. Część chirurgiczna czasami wymaga rozszerzenia diagnostyki przed zabiegiem i/lub odpowiedniego przygotowania pacjenta do leczenia - wykonywana jest najczęściej w bezpiecznym, komfortowym znieczuleniu miejscowym, natomiast część protetyczna jest całkowicie bezbolesna i nie wymaga żadnego znieczulenia.

Procedury implantologiczne

Zastosowanie leczenia z wykorzystaniem implantów dentystycznych pozwala również na osiągnięcie najbardziej korzystnych efektów kosmetycznych i terapeutycznych, a wykonane na implantach uzupełnienia protetyczne charakteryzują się trwałością, funkcjonalnością oraz osiągają wysoki stopień estetyki. Wykorzystywane w implantoprotetyce materiały (takie jak tytan, tlenek cyrkonu) są biozgodne i biokompatybilne z tkankami człowieka, a ich zastosowanie u pacjentów całkowicie eliminuje możliwość wystąpienia różnych reakcji immunologicznych (np. uczuleń), mogących utrudnić i/lub zakłócić proces leczenia.

Najnowsze materiały i technologie, zastosowane w funkcjonujących na rynku systemach implantologicznych, umożliwiają całkowitą rekonstrukcję utraconego uzębienia bez szlifownia zębów własnych pacjenta pod korony i mosty oraz zamocowanie pracy protetycznej na stałe bez koniecznści stosowania ruchomych (czyli wyjmownych z jamy ustnej) uzupełnień protetycznych.

Brakuje Ci pojedynczego zęba? Brakuje Ci kilku zębów?

Implanty mogą posłużyc także jako filary utrzymujące protezy całkowite. Szczególnie jest to polecane u osób z dużymi zanikami podłoża protetycznego (fizjologiczny kości szczęki i żuchwy po utracie zębów) i trudnością uzyskania stabilizacji klasycznych protez całkowitych. W takich przypadkach obecność kilku implantów (najczęściej 2 – 6) umożliwia oparcie i umocowanie protezy na elementach retencyjnych, które są przykręcane do implantów. Tego typu rozwiązania pozwalają na doskonałe utrzymanie protezy, a także umożliwiają wykorzystanie protezy w pełnym zakresie obciążeń, dlatego pacjent nie ma żadnych ograniczeń co do spożywanych pokarmów.

Potrzebujesz pełnej protezy?

Jakkolwiek znakomita większość prac w praktykach stomatologicznych NatherDent wykonywana jest w systemie implantologicznym MIS produkcji izraelskiej, to na życzenie pacjentów istnieje możliwość leczenia praktycznie w każdym systemie implantologicznym, który plasuje się w czołówce światowej pod względem jakości (tj.: Densplay Friadent, Nobel Biocare, 3i, Astra Tech, i in.).