NatherDent

Gabinet Chirurgii Jamy Ustnej i Implantochirurgii

dr n. med. Małgorzata Nather

specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Dobrzyńskich 11, 80-119 Gdańsk
tel.: +48 58 30 00 735, +48 502 639 577

Dr n. med. Małgorzata Nather

Dr n. med. Małgorzata Nather jest absolwentką Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku i wychowanką Profesora Tadeusza Korzona - współtwórcy współczesnej chirurgii szczękowej w Polsce oraz założyciela gdańskiej szkoły traumatologii szczękowo-twarzowej.

Po ukończeniu studiów pracowała w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AMG na stanowisku nauczyciela akademickiego, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej od asystenta stażysty do adiunkta. Jednocześnie zatrudniona była na etacie lekarskim akademickiego szpitala klinicznego.

W trakcie pracy akademickiej w 1997 roku z wyróżnieniem obroniła dysertację doktorską na podstawie badań siły mięśni opuszczających żuchwę, wykonanych nowatorską metodą pomiarową, której była autorką. W 1999 roku opracowała interdyscyplinarny projekt naukowo-badawczy z zakresu badania biomechaniki mięśni nadgnykowych metodą elementów skończonych.

Od 2001 roku prowadzi praktykę prywatną. Posiada specjalizację z chirurgii stomatologicznej i szczękowej. Specjalizuje się w natychmiastowej implantacji poekstrakcyjnej.

W latach 2006 - 2013 była głównym implantochirurgiem w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed.

Więcej informacji >>>

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Medyczna w Gdańsku
Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego
1981 - 1987
Akademia Leona Koźmińskiego - MBA dla Kadry Medycznej
(studia podyplomowe)
2008 - 2009

KWALIFIKACJE

Dyplom lekarza dentysty
1987
I° specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej
1990
II° specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej
1994
Stopień naukowy - doktor nauk medycznych
(dysertacja doktorska obroniona z wyróżnieniem)
1997
II° specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowej
2006
Dyplom Master of Business Administration dla Kadry Medycznej
(studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym, projekt dyplomowy został uznany
za najlepszy projekt doradczy na studiach Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej)
2009

DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE

 1. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AMG
  oraz jednocześnie Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku (01.11.1987 - 17.12.2000):
  asystent stażysta
  1987 - 1988
  asystent
  1988 - 1997
  adiunkt
  1998 - 2000
 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Gabinet Chirurgii Stomatologicznej:
  właściciel, lekarz specj. chir. stomatologicznej i szczękowej
  01.01.2001 - obecnie
 3. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne Akademii Medycznej w Gdańsku
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  05.06.2006 - 31.12.2008
 4. Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne Akademii Medycznej w Gdańsku
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
  Koordynator stażu podyplomowego lekarza dentysty
  01.10.2006 - 30.09.2008
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne:
  Konsultant ds. Lecznictwa
  05.02.2009 - 31.03.2011
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne:
  p.o. Dyrektora
  01.04.2011 - 31.03.2012
 7. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.:
  Prezes Zarządu
  02.12.2011 - 15.04.2013

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

 • Członek PTS od 1986r.
 • Członek aktywny European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) od 2008r.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 1. Staże naukowe: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego (Kraków 1999, Kraków 2005).
 2. Naukowe kursy doskonalące - 5 naukowych kursów, organizowanych przez CMKP w Warszawie (akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia kursy doskonalące dla specjalistów II stopnia i ordynatorów z zakresu chirurgii onkologicznej jamy ustnej, szczęk, głowy i szyi, chirurgii plastycznej oraz chirurgii dużych gruczołów ślinowych), 2 zagraniczne kursy finansowane przez World AIDS Foundation (USA) z zakresu wykrywania i leczenia HIV/AIDS, 1 satelitarny kurs 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (The Leinbinger Company Course „Rigid fixation. Lectures and workshop”), 2 krajowe kursy implantologiczne, 1 zagraniczny kurs implantologiczny (Niemcy).
 3. Inne kursy - „Etyka Organizacji” - 2-miesięczny kurs finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny ze Środków ZPORR i organizowany przez Akademię Medyczną w Gdańsku i Politechnikę Gdańską, prowadzony przez dr Michała Wrzesińskiego z Australii oraz wykładowców z AMG i PG. Kurs ukończony z wyróżnieniem.
 4. Prace naukowe ogłoszone drukiem - 15 prac ogłoszonych w recenzowanych czasopismach naukowych (IF = 2,532; PM = 45,000)
 5. Wygłoszone referaty i wykłady - 6 wygłoszonych referatów na krajowych zjazdach, konferencjach oraz posiedzeniach naukowych z zakresu chirurgii szczękowej oraz biomechaniki mięśni opuszczających żuchwę.
 6. Najważniejsze osiągnięcia aplikacyjne - współautorstwo w opracowaniu i wykonaniu uniwersalnego czepca ortopedycznego do zaopatrywania i leczenia złamań kości części twarzowej czaszki.
 7. Zadania badawcze - zrealizowane 2 projekty/programy naukowo-badawcze (jeden program badawczo-rozwojowy dla Ministerstwa Zdrowia MZ-XL, jedna praca własna - 988) oraz opracowany interdyscyplinarny projekt badawczy KBN z powołaniem międzyuczelnianego zespołu wykonawczego (16 osób), zatwierdzony przez uczestniczące uczelnie (AMG, PG i AWF).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 1. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego (AMG: 1996 - 2000)
 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej AMG (1997 - 2000)
 3. Członek międzynarodowego zespołu badawczego, realizującego program naukowy „Reconstruction of doses absorbed in tooth enamel using EPR” prowadzonym przez IAEA, Dosimetry and Medical Radiation Physis Section Vienna, Austria (1999)
 4. Kierownik specjalizacji I stopnia z chirurgii stomatologicznej (1988 - 2000)
 5. Członek Komisji Egzaminacyjnej Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku - specjalizacje/rezydentury z zakresu chirurgii szczękowej (2008)