NatherDent

Gabinet Chirurgii Jamy Ustnej i Implantochirurgii

dr n. med. Małgorzata Nather

specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Dobrzyńskich 11, 80-119 Gdańsk
tel.: +48 58 30 00 735, +48 502 639 577

Oferta

Dlaczego warto leczyć się w praktyce stomatologicznej „M-NatherDent”

 • Wszczepianie implantów stomatologicznych
 • Sinus lift - podnoszenie dna zatoki
 • Augmentacja (uzupełnianie) kości
 • GBR - sterowana regeneracja kości
 • GTR - sterowana regeneracja tkanek
 • Usuwanie zębów
 • Dłutowanie korzeni zębów, zębów mądrości, i zębów zatrzymanych
 • Resekcje wierzchołków korzeni zębów
 • Replantacje wybitych zębów
 • Odsłanianie zębów zatrzymanych z przyklejeniem zamka ortodontycznego
 • Plastyka (podcięcie) wędzidełka wargi górnej i dolnej oraz języka
 • Przygotowanie wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy do leczenia protetycznego
 • Zamykanie połączenia ustno-zatokowego po usunięciu zęba
 • Operacje torbieli w szczęce i żuchwie
 • Operacyjne leczenie chorób przyzębia
 • Leczenie schorzeń zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz ślinianek
 • Opieka stomatologiczna nad pacjentami wysokiego ryzyka (chorzy obciążeni schorzeniami ogólnymi, np.: cukrzycą, nadciśnieniem, astmą, RZS, po zawale mięśnia sercowego, itp.)
 • Stomatologiczne przygotowywanie chorych do przeszczepu narządów, szpiku kostnego, radioterapii, chemioterapii i innych terapii wymagających sanacji jamy ustnej
 • Specjalistyczne konsultacje trudnych przypadków klinicznych
 • W praktyce stomatologicznej „M-NatherDent” wszystkie oferowane procedury medyczne świadczone są osobiście przez lekarza z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym, specjalistę zarówno w dziedzinie chirurgii stomatologicznej jak i szczękowej.
 • Zabiegi operacyjne przeprowadzane są za pomocą narzędzi oraz instrumentów najlepszych specjalistycznych firm o światowej renomie.
 • W praktyce „M-NatherDent” dokłada się szczególnej uwagi do odpowiedniego, indywidualnego przygotowania pacjenta do każdego zabiegu, co pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji podczas zabiegu oraz niepowodzeń i/lub powikłań po leczeniu.
 • Po każdym zabiegu operacyjnym pacjent ma zapewniony 24h/dobę kontakt i nieograniczony dostęp do lekarza.
 • Praktyka stomatologiczna „M-NatherDent”, jako jedna z nielicznych, specjalizuje się we wszczepianiu implantów dentystycznych natychmiast po usunięciu zębów - dzięki tej procedurze pacjent przechodzi jeden zabieg operacyjny zamiast dwóch, a czas leczenia implantologicznego ulega istotnemu skróceniu.
 • Troska o jakość leczenia implantologicznego pozwala na objęcie wszczepianych w praktyce stomatologicznej „M-NatherDent” implantów pełną gwarancją, a w przypadku pacjentów, którzy konsekwentnie stosują się do zaleceń lekarskich oraz regularnie zgłaszają się na wyznaczone badania kontrolne, udzielona gwarancja nie ma ograniczeń czasowych.
 • Używane biomateriały posiadają wymagane prawem europejskie i/lub amerykańskie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do zastosowania medycznego u ludzi.
 • Stosowanie materiałów jednorazowego użytku w każdym przypadku, gdzie jest to możliwe, to standard w praktyce „M-NatherDent”.